Senorendagen!

På lördag 27/7 kl. 14:00 spelar vi på Senorendagen!  Samhällsföreningen står för försäljning av kroppkakor, sillmackor mm. och det erbjuds ponnyridning, godisförsäljning mm. Vi är även på plats från Missionshuset och erbjuder läskbacksklättring mm. Välkommen till tennisplanen i Östernäs på