Hur började det?

Senoren är en vacker ö, belägen i Karlskrona skärgård. Den har gett namn åt sånggruppen och utgör en viktig bas och inspirationskälla för alla i Senorenteamet.

Senorenteamet startade sin verksamhet som kristen sånggrupp redan 1977, inspirerade av en liknande grupp från småländska Forserum och som ett resultat av en tydlig kallelse att presentera Det glada budskapet om Jesus, med sången och musiken som verktyg.

Från en försiktig start 1977, ökade antalet engagemang de närmaste åren därefter och det verkliga genombrottet kom efter medverkan i TV-serien ”Nygammalt” som sändes i SVT, 3 april 1981. TV:s stora genomslagskraft vid denna tid resulterade i många nya kontakter, resor och framträdanden. Senorenteamet blev mer eller mindre kända i hela Sverige över en natt!

Med ambitionen att erbjuda sång och musik till alla människor, både innanför och utanför kyrkväggarna, har platserna vi besökt växlat under åren. Senorenteamet har man därför kunnat träffa på i t.ex. Svenska kyrkan, frikyrkorna, sommar- och konferensgårdar, föreningslokaler, pensionärsorganisationer, vårdinrättningar, fängelser, campingplatser, hembygdsgårdar, folkparker, festivaler, marknader, butiker och på gator och torg.

Gruppen har genomfört ett flertal längre turnéer i södra och mellersta Sverige samt i Finland.

Många fantastiska upplevelser och minnen är naturligt förknippade med alla dessa möten med underbara människor och miljöer. Att se hur Det glada budskapet berör människor och kan hjälpa, inspirera, förnya och förvandla, utgör ändå de finaste minnena bland dem alla!

Vilka är vi?

Senorenteamet består av 9 personer, alla hemmahörande i Senorens Missionsförsamling.

Till vardags är gruppens medlemmar sysselsatta inom elektronik/industri, vård & omsorg, IT/konsulting och handel. Engagemanget i Senorenteamet sker därför på ledig tid som helger, kvällar och semester.

Av nuvarande medlemmar i Senorenteamet, fanns följande personer med redan från starten 1977:

Jan-Evert Manneklint (bas, sång)
Bengt-Inge Wiberfors (gitarrer, sång)
Roland Manneklint (trummor, sång)
Lennart Manneklint (keyboard, sång)

Sedan dess har gruppen vuxit och består idag också av:

Marianne Manneklint (sång)
Maria Wiberfors (sång)
Carina Manneklint (sång)
Solveig Manneklint (sång)
Mathias Manneklint (gitarr, blås, sång)

Bertrand (dragspel) & Irene Manneklint (sång) är numera inte längre med, men har under många år varit en viktig kärna i gruppen.

Vad vill vi?

Intresset i Sverige för kristen sång & musik har knappast avtagit under de år Senorenteamet arbetat. Många människor vill sjunga med eller bara lyssna till gruppens sång & musik och berättelser om kristen tro.

Senorenteamet erbjuder kristen sång och musik till såväl kyrkor/frikyrkor som till arrangörer vid sidan om de traditionella kyrkorna och genomför gärna också egna kampanjer och möten/gudstjänster med sång, musik och förkunnelse.

Med stor följsamhet och respekt för sin publik, har Senorenteamet i många fall skapat en relation till sina lyssnare som gör att många återkommer gång på gång till de engagemang gruppen medverkar i.

Musikaliskt har Senorenteamet en stor bredd i repertoaren och vill ge publiken en omväxlande upplevelse med såväl kända läsarsånger, psalmer, country/gospel, lovsånger och visor.

Ett flertal inspelningar har gjorts under åren och det finns alltid möjlighet att ta med sig Senorenteamet hem för att lyssna mera!

Ambitionen att nå så många människor som möjligt, har bl.a. resulterat i förhållandevis låga kostnader för alla de som vill engagera Senorenteamet. Begränsade ekonomiska resurser skall därför inte behöva utgöra något hinder.

Välkommen att kontakta Senorenteamet för ett besök i Din kyrka/förening!